niet zomaar een weblog

Kerk

Eind 1993 heeft de kerkenraad van de gereformeerde kerk in H.-I.-Ambacht de jeugd uitgenodigd om te praten over de vraag hoe de jeugd zich meer thuis kan voelen en daadwerkelijk mee kan doen binnen onze kerk. Dat resulteerde in het begin van 1994 in de oprichting van het jongerenberaad, een soort schaduwkerkenraad, waardoor de jeugd meer invloed kon hebben in de kerk. Vanaf het begin ben ik daarin actief geweest, vanaf 1995 of 1996 als vertegenwoordiging in de kerkenraad.
Van 1997 tot 2001 was ik ouderling (kerkenraadsouderling voor de taakgroep jeugdzaken).
Van 2002 tot 2006 gaf ik leerhuis aan jongeren van 16 en 17 jaar.
In 2006 ben ik gevraagd om mee te helpen met de website van de kerk. Inmiddels is er een nieuwe site gemaakt, waar de berichten uit de kerkbode op terug te lezen zijn.
Begin 2009 heeft een groep mensen, waaronder ik, de kerkenraad kunnen overtuigen van de noodzaak voor een nieuwe taakgroep communicatie en pr. Ik keer dan ook terug naar de kerkenraad, als afvaardiging van die nieuwe taakgroep. In 2010 heb ik daarvoor een nieuwe website ontworpen, die dienst doet als visitekaartje voor onze kerk. Sinds 2011 verzorg ik ook de verzending van de digitale nieuwsbrief.
Begin 2012 heb ik de kerkenraad verlaten. Niet veel later hebben we afscheid genomen van deze gemeente, en hebben een nieuw thuis gevonden in het Laurenspastoraat in Rotterdam.

Geen reacties

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 

Bad Behavior has blocked 1306 access attempts in the last 7 days.