niet zomaar een weblog

Relaties in verandering

Deze pagina is bedoeld als aanvulling op het project “Relaties in verandering” dat werd gehouden binnen de Gereformeerde Kerk in Hendrik-Ido-Ambacht, oktober en november 1999.

Hoewel de aanleiding een homofiele relatie betrof, ging dit project breder. Relaties (waarde, inhoud en vorm) veranderen in de loop van de tijd. Over deze veranderingen zal het hier gaan.

Het project
– Zondag 26 september: kerkdienst “In liefde trouw zijn” met ds. van Dalfsen (aankondiging in kerkbode en tekst van de preek)
– Donderdag 21 oktober: thema-avond “Normen en waarden in beweging” met ds. van Dalfsen (verslag van de avond en de tekst van de inleiding van ds. van Dalfsen)
– Donderdag 4 november: thema-avond “Pastoraat rond relaties” met ds. Koekkoek (verslag van de avond en de tekst van de inleiding van ds. Koekoek)
– Donderdag 18 november: thema-avond “Zegenen ja of nee?” met ds. Speelman uit Barendrecht (verslag van de avond en tekst van de inleiding van ds. Speelman)

Aanleiding
In mei 1998 heeft de Gereformeerde Kerk te Hendrik-Ido-Ambacht een beroepingscommissie benoemd, om een nieuwe predikant voor de gemeente te zoeken. In oktober rapporteerde de commissie dat zij een kandidaat hadden gevonden en stelde deze kandidaat unaniem aan de kerkenraad voor. In het verslag van de commissie stond de zin: “Dominee … heeft een vriend, met wie hij van plan is te gaan samenwonen.”

De kerkenraad nam het voorstel van de commissie over, en zette een procedure in gang, in nauw overleg met de landelijke “Adviesgroep Homo-theologen in de kerk van de Gereformeerde Kerken in Nederland”. De predikant kwam op zondag 1 november “op beroep” preken, de maandag daarop werd de predikant op een gemeente-avond aan de gemeente voorgesteld. Op dit moment kreeg de gemeente te horen dat de predikant homofiel is. Een week later werd nog een gemeente-avond gehouden, hier waren twee leden van de “Adviesgroep Homo-theologen in de kerk van de Gereformeerde Kerken in Nederland” aanwezig, die ervaringen in andere gemeenten vertelden en vragen van gemeenteleden beantwoordden. Nog een week later werd een schriftelijke peiling gehouden onder alle gemeenteleden van 16 jaar en ouder, met de vraag of de kerkenraad de voorgestelde predikant wel of niet moest beroepen.

De respons was ongeveer 50%. Ongeveer 1/3 daarvan gaf aan deze predikant niet te willen beroepen, 2/3 wilde de predikant wel beroepen. De predikant in kwestie had aangegeven dat er voldoende draagvlak moest bestaan. Omdat de 70-80% die aan de kerkenraad als grens werd verteld niet werd gehaald, heeft de kerkenraad vervolgens besloten de predikant niet te beroepen.

Tijdens de groothuisbezoeken die in februari en maart 1999 werden gehouden, werd duidelijk dat het verloop van de hele zaak vrijwel de gehele gemeente bezig hield. Er was geen groothuisbezoek waar niet over dit onderwerp werd gesproken. Ook hebben enige gemeenteleden hun ongenoegen kenbaar gemaakt via de kerkbode.

De kerkenraad zag in dat hier niet zomaar aan voorbij gegaan mocht worden. Zij stelde een commissie in, met de opdracht om “veranderende relaties” als onderwerp bespreekbaar te maken in de gemeente. De commissie besloot om rond het thema “Relaties in verandering” een gemeente-breed projekt te houden, in oktober en november 1999.

Deze pagina’s willen daarbij een ondersteunende rol bieden.

Geen reacties

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 

Bad Behavior has blocked 335 access attempts in the last 7 days.