niet zomaar een weblog

Zonsverduistering

Toen ik ergens in 1984 de zon half verduisterd in de zee zag zakken, nam ik mij voor om, zodra er een totale zonsverduistering in de buurt te zien zou zijn, er naartoe te gaan. Binnen de grenzen van Nederland zou dat helaas te lang wachten worden (de eerste kans is in 2135!), maar in 1999 zou er een in Europa te zien zijn! Ik nam me toen voor om die, hoe dan ook, te gaan zien. Het begin van een eclipse-hunter?

Geen reacties

No comments yet.

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Comments are moderated before they appear. Spamming is useless!

 

Bad Behavior has blocked 285 access attempts in the last 7 days.