niet zomaar een weblog

Spel van de werkelijkheid (1)

Nooit was werkelijkheid
Tussen ons aanwezig
Een spel was bezig
Nu pas de spijt…

Een nieuw spel daarbinnen
Bracht waarheid aan het licht
Wat hebben we aangericht
En kunnen we opnieuw beginnen

Het verleden speelt in mijn gedachte
Keihard feit
Maar ik ben niet bij machte
En raak het niet kwijt
Hoe jij mij uitlachte
Jij spel van de werkelijkheid

Geen reacties

No comments yet.

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Comments are moderated before they appear. Spamming is useless!

 

Bad Behavior has blocked 285 access attempts in the last 7 days.