niet zomaar een weblog

Spel van de werkelijkheid (2)

Nooit was werkelijkheid
Tussen ons aanwezig
Een spel is bezig
Waar blijft de spijt

Mogelijkheden gaf
Het nieuwe spel
Samen opgebouwd
Brak jij weer af

Gevoelens verkeerd
Was het excuus
Vreemd genoeg
Geaccepteerd

We hebben dus
Weer niets geleerd

Geen reacties

No comments yet.

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Comments are moderated before they appear. Spamming is useless!

 

Bad Behavior has blocked 285 access attempts in the last 7 days.