niet zomaar een weblog

Spel van de werkelijkheid (3)

Nooit was werkelijkheid
Tussen ons aanwezig
Een spel hield ons bezig
Kostbare tijd

Tergend traag
Vloog de tijd voorbij
Voor jou en voor mij
Te veel te vaag

De keuze die jij nu doet
Jij bindt je niet vast
Is in jouw ogen goed
Voor mij een zware last
Mijn wens wordt verhoed
Of die verplichte rol past…?

Geen reacties

No comments yet.

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Comments are moderated before they appear. Spamming is useless!

 

Bad Behavior has blocked 285 access attempts in the last 7 days.