niet zomaar een weblog

Stroming

Dansend valt de rivier van de berg
Kolkend zoekt het zijn weg door het land
Stroomt gestaag in ’t gegraven kanaal
Valt dan stil in een afgedamd stuk
Wanneer zal dat stuk drooggelegd zijn?

Geen reacties

No comments yet.

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Comments are moderated before they appear. Spamming is useless!

 

Bad Behavior has blocked 285 access attempts in the last 7 days.