niet zomaar een weblog

Trein op dood spoor

Elke uitspatting werd belet
Eens op de rails gezet
Onlosmakelijk verbonden
Nooit enige grens geschonden
Volgde gelaten zijn spoor
Totdat hij in snelheid verloor
Efficiency was nodig
Hij werd overbodig
Nu, verlost uit zijn lijden
Zal hij nooit meer rijden

Geen reacties

No comments yet.

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Comments are moderated before they appear. Spamming is useless!

 

Bad Behavior has blocked 67 access attempts in the last 7 days.