niet zomaar een weblog

Uitvlucht

Wat blijft er over
Als dromen bedrog blijken te zijn
Wat resteert er
Als alles afwijkt van die lijn

Hoe kan ik ontsnappen
Uit wat ik zie en wat ik hoor
Hoe moet ik verder
Aangekomen op dood spoor

Een uitvlucht als antwoord
Brengt geen oplossing tot stand
Maar alles wat ik heb gehoord
Verzwakt juist die band
Steeds dichter komt de poort
De emmer gevuld tot de rand

Geen reacties

No comments yet.

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Comments are moderated before they appear. Spamming is useless!

 

Bad Behavior has blocked 67 access attempts in the last 7 days.