niet zomaar een weblog

(Vaarwel)

Als vertrouwen is verdwenen,
praten niet meer helpt
en banden worden gebroken,
is het tijd om vaarwel te zeggen

Als een omhelzing niets betekent,
je mij ontwijkt en daarom
maar naar een ander vlucht,
is het logisch om vaarwel te zeggen

Toch is me dat nog niet gelukt
Morgen probeer ik het weer

Geen reacties

No comments yet.

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Comments are moderated before they appear. Spamming is useless!

 

Bad Behavior has blocked 67 access attempts in the last 7 days.