niet zomaar een weblog

Moed

Ik heb het lef niet
om te schrijven wat ik voel

Ik heb de woorden niet
om te zeggen wat ik bedoel

Ik heb het verstand niet
om dat te begrijpen, toen

Ik heb de moed niet
om er iets aan te doen

Geen reacties

No comments yet.

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Comments are moderated before they appear. Spamming is useless!

 

Bad Behavior has blocked 67 access attempts in the last 7 days.