niet zomaar een weblog

Maanlied

Maan vol verlangen
Schijn schone pracht
Houdt in je macht
Echter ons gevangen

Maan vol vreugd
Dans je stralen
Want vele malen
Brengt ons deugd

Maan vol verdriet
Schenk helder licht
Versterkt ons zicht
Toch vaak niet

Geen reacties

No comments yet.

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Comments are moderated before they appear. Spamming is useless!

 

Bad Behavior has blocked 67 access attempts in the last 7 days.