niet zomaar een weblog

Weerzien

Kan ik je nog eens zien
Ik wil je weer horen
Nog één keer voelen
Eén keer misschien?

Ik wil je aanraken
Ik wil je terug
Terug in ons gezin
Ik wil je beter maken

Je bent hier niet meer
Toch blijf ik je zien
Iedere dag weer

Er is een hogere macht
En ik weet dat je daar
Voor altijd op me wacht

Geen reacties

No comments yet.

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Comments are moderated before they appear. Spamming is useless!

 

Bad Behavior has blocked 285 access attempts in the last 7 days.