niet zomaar een weblog

Impliciet

Zelf kwam je ermee
En luchtte je je hart
Dat is niet wat je tart
Een gesprek in Taizé

Maar de -eens zo vertrouwde- sfeer
Haalt de oude herinneringen binnen
En brengt je langzaam buiten zinnen
Nee, dit kan nu even niet meer

Geen reacties

No comments yet.

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Comments are moderated before they appear. Spamming is useless!

 

Bad Behavior has blocked 285 access attempts in the last 7 days.