niet zomaar een weblog

Weerwoord

En na de piep werd het stil
Gedachten vormen een mengelmoes
met gevoelens: één grote brij
Weet ik wat ik zeggen wil?

Ik weet wat ik zeggen wil
Diep van binnen voel ik het komen
Maar o! Welke woorden te gebruiken?
En na de piep werd het stil

Geen reacties

No comments yet.

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Comments are moderated before they appear. Spamming is useless!

 

Bad Behavior has blocked 285 access attempts in the last 7 days.