niet zomaar een weblog

mijn God!

In 1997 had de Boekenweek het thema ‘Mijn God’. Een aantal kerken en christelijke organisaties vonden dat alle reden om hierover ook een duit in het zakje te doen en gaven een boekje uit. De teksten uit dat boekje heb ik op Internet gezet.

Geen reacties

No comments yet.

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Comments are moderated before they appear. Spamming is useless!

 

Bad Behavior has blocked 285 access attempts in the last 7 days.