niet zomaar een weblog

In de kou

Heb ik je te veel gevraagd?
Het was een warme zaterdagmorgen
Wat hield je voor mij verborgen?
Je liet me in de kou staan

Heb ik je te veel gevraagd?
Je hebt er niet voor gestreden
Heb je de echte reden vermeden?
Je liet me in de kou staan

Heb ik je te veel gevraagd?
Je doet nu weer net zoals hiervoor
Heb je mijn verdriet dan niet door?
Je liet me in de kou staan

Geen reacties

No comments yet.

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Comments are moderated before they appear. Spamming is useless!

 

Bad Behavior has blocked 285 access attempts in the last 7 days.