niet zomaar een weblog

Klare taal

Stem die in stilte tot mij spreekt
Moedertaal, die mij doet verstaan
Woord dat sprekend de stilte doorbreekt
Taal en teken, spreek mij aan!

Aanhoorbare, in eigen taal
Verstaanbare spreker, in zacht gefluister
Steeds opnieuw verteld verhaal
Het woord is aan U, ik luister…

Geen reacties

No comments yet.

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Comments are moderated before they appear. Spamming is useless!

 

Bad Behavior has blocked 285 access attempts in the last 7 days.