niet zomaar een weblog

Geen referendum???

Bizar… De Tweede-Kamerfractie van de PvdA vindt een referendum over het wijzigingsverdrag voor Europa niet nodig. Daarbij lieten ze zich zogezegd leiden door hun eigen verkiezingsprogramma (pagina 103: “De uitslag van het referendum over de grondwet was glashelder. De PvdA zal niet accepteren dat er via een omweg toch aan gemorreld wordt. Voor een nieuw (grondwettelijk) verdrag is een nieuw referendum nodig.”) en het advies van de Raad van State.

Het nieuwe verdrag zou namelijk significant anders zijn dan het vorige grondwettelijke verdrag. De Raad van State geeft in zijn advies ook aan dat onderdelen als een vlag en een volkslied verdwenen zijn. Echter, is de inhoud verder zoveel anders? Oordeel zelf! En bovendien: waren die vlag en dat volkslied de redenen van de burgers om het grondwettelijk verdrag weg te stemmen?

Leuk is nog de laatste zin uit het advies, waarin de Raad van State aanraadt om de burgers te betrekken bij de EU. De PvdA accepteert echter gewoon dat er meer dan gerommeld wordt aan de uitslag van het referendum (de stem van de burgers); het blijkt dat ze (alweer) gewoon pluchevast te zijn.

Als de PvdA hierbij blijft, zijn ze mij, als (zeer eventueel) toekomstig kiezer definitief kwijt.
Edit: Misschien in de toekomst toch nog, als de huidige generatie PvdA’ers is vervangen door de nieuwe generatie.

Geen reacties

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 

Bad Behavior has blocked 314 access attempts in the last 7 days.