niet zomaar een weblog

Terug in de kerkenraad

Begin dit jaar heeft een groep mensen (waaronder ik) de kerkenraad eindelijk kunnen overtuigen van de noodzaak voor een nieuwe taakgroep Communicatie en PR. We gaan ons bezighouden met communicatie naar de eigen leden en naar buiten. Grote aandachtspunten zijn identiteit en herkenbaarheid. Namens de taakgroep word ik afgevaardigd naar de kerkenraad, vanavond is mijn eerste kerkenraadsvergadering!

Geen reacties

No comments yet.

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Comments are moderated before they appear. Spamming is useless!

 

Bad Behavior has blocked 285 access attempts in the last 7 days.