niet zomaar een weblog

Pardon?

We vinden ze een last.
We halen ze van school.
We zetten ze gevangen.
We willen van ze af.

alle lastige
kinderen
het land uit

PARDON?

Ze wonen hier al vijf jaar of langer,
Dit land is hun enige thuis,
Ze spreken allemaal onze taal.
En toch worden ze uitgezet.

DAT GEBEURT ALLEMAAL IN NEDERLAND. KIJK MAAR OP WWW.PLAKKENVOORPARDON.NL

Deze uiting wordt ondersteund door VluchtelingenWerk Nederland, Stichting 26.000 gezichten, SAMAH, Een Royaal Gebaar, Van Harte Pardon, Unicef Nederland, Defence for Children International en INLIA.

1 reactie

  1. […] Aangezien ik, net als Jeroen, dit initiatief steun, maar een poster achter het raam hangen op de derde verdieping iets minder zinnig is, heb ik dit verhaal schaamteloos uit zijn blog gekopieerd. Dankjewel voor het typen, Joen! […]

    Pingback by De wereld volgens AnnevO — 7 november 2006 @ 19:34

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Comments are moderated before they appear. Spamming is useless!

 

Bad Behavior has blocked 285 access attempts in the last 7 days.